PostHeaderIcon Nowoczesne formy biznesu

Luty 10th, 2015 Author: Author:

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wieloma różnego typu innowacjami i nowymi formami prowadzenia biznesu. Takowy stan rzeczy zawdzięczamy w dużej mierze bardzo szybkiemu rozwojowi tak zwanych nowoczesnych technologii. Jako idealny przykład można podać błyskawiczny wręcz rozwój Internetu. I właśnie to Internet jest polem do popisu dla coraz to nowych i innowacyjnych form prowadzenia interesów, a nawet całych firm. To właśnie dzięki Internetowi możliwe jest dotarcie do milionów klientów bez zbędnego nakładu finansowego czy aż tak wielkiego nakładu finansowego. W taki wypadku, gdy chcemy wykorzystać do prowadzenia biznesu sieć w dużej mierze liczy się dobry pomysł. Jeżeli ktoś takowy innowacyjny pomysł posiada może z powodzeniem wykorzystać różnego rodzaju nowe technologie do propagowania wymyślonej przez siebie nowej formy biznesu. Z odrobiną szczęścia może to być źródło ogromnych zysków. Nowoczesne technologie cały czas się rozwijają, co tworzy miejsce dla zupełnie nowych form ich wykorzystania również w różnego typu biznesie.

PostHeaderIcon Giełda papierów wartościowych

Luty 1st, 2015 Author: Author:

bankowy-raportDla każdego poważnego biznesmena, zajmującego się dużymi przedsięwzięciami i inwestycjami, bardzo ważnym miejscem jest giełda papierów wartościowych. To miejsce obrotu papierami wartościowymi, dzięki któremu można bardzo wiele zyskać, ale również, przy nierozważnych inwestycjach lub też małej znajomości tematu, można bardzo wiele stracić. Giełdy są od siebie zależne i to co dzieje się na światowych rynkach odciska bardzo silne piętno na rynkach i giełdach lokalnych. Czym natomiast można obracać na giełdzie, czym są, wspomniane, papiery wartościowe? To wszelkiego typu akcje i obligacje. Akcje, są aktami własności, czy też raczej współwłasności jakiejś firmy. Zazwyczaj, w obrocie są ich dość duże pakiety i ceny ich również są wysokie. Obligacje natomiast są papierami wartościowymi wystawianymi przez państwo. Na giełdzie, można również spotkać się z obrotem walutami i cennymi surowcami naturalnymi, jak złoto, czy ropa. Wielu ludzi, dzięki giełdzie zyskało bardzo duże bogactwo, ale również, wielu, bardzo wiele straciło. Dlatego też, zawsze należy postępować ostrożnie i rozważnie.

PostHeaderIcon Trochę o wiarygodności

Styczeń 31st, 2015 Author: Author:

Wiarygodność firmy można określić na podstawie kilku parametrów. Najczęściej jednak stosuje się tu kryterium należności przedsiębiorstwa. Oceniając wiarygodność przedsiębiorstwa bada się, czy dana firma posiada niespłacone należności za różnego rodzaju podmiotów gospodarczych oraz to, czy jest ona zapisana w krajowych rejestrach dłużników. Do takiego rejestru trafić może każde przedsiębiorstwo, które zalega z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów. Warunkami zgłoszenia przedsiębiorstwa do rejestru dłużników jest posiadanie przez niego zadłużenia nie mniejszego niż 500 złotych w okresie nie krótszym niż dwa miesiące. Aby zgłosić przedsiębiorstwo do rejestru dłużników firma zgłaszająca musi mieć podpisaną z danym biurem informacji umowę. Ważne jest również to, by przedsiębiorca zgłaszający przed dokonaniem zgłoszenia do swojego dłużnika wysłał informacje o przekazania informacji o zadłużeniu do biura informacji gospodarczej. Każda firma musi być świadoma faktu, iż figurowanie w ewidencji dłużników znacznie zmniejsza wiarygodność.

PostHeaderIcon Dla bardzo małych

Styczeń 26th, 2015 Author: Author:

biurko-messyWiększość małych przedsiębiorstw otwieranych jest dziś na terenie miast. Dla wyrównania proporcji pomiędzy aktywnością ludności miejskiej oraz osób mieszkających na terenie wsi i bardzo małych miasteczek stworzono specjalne działania unijne. Działania te polegają na wspieraniu finansowych przedsiębiorców z tych właśnie obszarów. Warto wiedzieć, iż wsparcie z tego tytułu jest znacznie wyższe, niż inne dotacje, które są dostępne w urzędach pracy lub pochodzą z innych funduszy. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność na wsi lub w małym miasteczku mogą starać się o uzyskanie kwoty 100, 200, a nawet 300 tysięcy złotych. W dużej mierze kwota dofinansowania zależy od tego, czy przedsiębiorca otwierając swoją działalność gospodarczą tworzy jednocześnie dodatkowe miejsca pracy. Jeśli tak, wówczas jego szanse na otrzymanie wyższej kwoty znacznie się zwiększają. Jednoosobowa działalność gospodarcza dofinansowana może być w kwocie wynoszącej maksymalnie 100 tysięcy złotych. Przy zatrudnieniu innych kwota wzrasta.

PostHeaderIcon Jak zamknąć firmę

Styczeń 16th, 2015 Author: Author:

Każdy przedsiębiorca, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, ma możliwość zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na okres wynoszący od jednego miesiąca do dwóch lat. Jeśli po tym okresie nie zdecyduje się on na to, by znów prowadzić własną firmę musi on dokonać jej zamknięcia. Aby zamknąć prowadzoną przez siebie firmę należy wykreślić swoją działalność z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy zamykaniu firmy konieczne jest również dopełnienie formalności w odpowiednim terytorialnie urzędzie skarbowym. Do wykreślenia firmy z ewidencji działalności gospodarczej wystarczy wypełnienie odpowiedniego formularza. Jeśli po dwóch latach nie zrobi on tego, wówczas firma może automatycznie zostać wykreślona z rejestru poprzez decyzję administracyjną. Każdy przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do złożenia takiego wniosku w ciągu 7 dni od chwili, gdy zdecydował się on na zaprzestanie prowadzenia tej właśnie działalności gospodarczej.

PostHeaderIcon Gdzie robić biznes

Styczeń 11th, 2015 Author: Author:

businessman-448563-mMyśląc o założeniu własnej działalności gospodarczej nie musimy wcale ograniczać się do naszego miasta czy też kraju. Wolny rynek unijny pozwala nam dziś na stanie się przedsiębiorcami w dowolnym miejscu wspólnoty. Do miejsc, w których najlepiej prowadzi się dziś działalność gospodarczą zaliczyć trzeba przede wszystkim Frankfurt oraz Paryż i Londyn. Tu najłatwiej jest dziś prowadzić biznes. Jeśli jednak planujemy dynamiczny rozwój firmy wówczas możemy pokusić się o wyjście poza Unię Europejską i otworzyć działalność w Moskwie. Rynek wschodni jest dziś bardzo popularny, a większość największych firm planuje rozwój w tym właśnie kierunku. Ciekawostką jest, że również Warszawa jest przez inwestorów bardzo dobrze oceniana, jako lokalizacja dla przedsiębiorstw rozwijających się. Londyn jest oceniany dobrze głownie ze względu na dobry dostęp do rynków, łatwość w poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz bardzo dobre połączenia transportowe. Minusem są tu wysokie koszty prowadzenia działalności.

PostHeaderIcon Zarządzanie personelem firmy

Grudzień 30th, 2014 Author: Author:

W każdej firmie zatrudniającej przynajmniej kilku pracowników, ważne jest zarządzanie tymi pracownikami. Chodzi mianowicie o podział obowiązków, monitorowanie ich realizacji i odpowiednie motywowanie i wynagradzanie pracowników. Zazwyczaj, osobą odpowiedzialną za to jest szef, czy bezpośredni przełożony danej grupy ludzi. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz nadzoru nad pracownikami, ma on jeszcze swoje własne obowiązki, bezpośrednio związane z funkcjonowaniem firmy. Dlatego też, warto o tym pamiętać podczas analizowania pracy niższego personelu. Sprawne zarządzanie pracownikami może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania firmy. Dobrze i rozsądnie zarządzani ludzie mają dobrze dopasowane obowiązki do swoich kompetencji, ilość tych obowiązków, również jest odpowiednio dopasowana. Do tego dochodzi kwestia motywacji i wynagrodzeń. Jeżeli odpowiednio je dawkujemy, to również możemy na tym dużo zyskać. Jeżeli źle zarządzamy personelem, będzie on źle i nieefektywnie pracował, mało się angażował i wykonywał swoją pracę tylko na tyle, na ile trzeba. Może nawet dojść do zaniedbań. Tego akurat chyba każdy chciałby uniknąć.

PostHeaderIcon Przedsiębiorstwo produkcyjno – usługowe

Grudzień 22nd, 2014 Author: Author:

kobieta-na-telefonKażde przedsiębiorstwo ma swój charakter, swoją specyfikę. Z jednej strony wynika ona z charakteru przedsiębiorcy, jego zainteresowań, entuzjazmu i pasji. Z drugiej, jednak, wynika z formalnie określonego rodzaju. Wystarczy wziąć chociażby pod uwagę przedsiębiorstwo produkcyjno – usługowe. Jego charakter w bardzo dużym stopniu będzie wynikał z tego, czego dotyczy i co jest osią jego działalności. Ważne, żeby pamiętać o wszelkich zobowiązaniach wynikających z tego typu przedsiębiorstwa. Musi ono odpowiadać, w pewnym sensie, podwójnym przepisom. Musi spełniać warunki wymagane od usługodawców, ale również i od producentów. Wiele zależy, od tego, czym dokładnie chcemy się zajmować. Mogą to bowiem być bardzo różne rodzaje usług i różne rodzaje produkcji. Ich specyficzne formy mogą wymagać dodatkowych regulacji. Warto wcześniej się z tymi regulacjami zapoznać, ponieważ ich nie spełnienie może skończyć się dla nas bardzo poważnymi konsekwencjami związanymi z nieprzestrzeganiem przepisów prawa.

PostHeaderIcon Pomoc z urzędu pracy

Grudzień 17th, 2014 Author: Author:

Osoby, które przez jakiś czas są bezrobotne, mogą założyć własną firmę. To państwowy program, którego celem jest zmniejszanie bezrobocia. Polega na udzielaniu wsparcia finansowego przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Pomoc udzielana jest z urzędu pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany. Nie jest to jednak tylko finansowa pomoc. Urząd pracy, oferuje takiej osobie szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy. Pieniądze zaś mają przyczynić się do sprawniejszego i bez kredytowego pozyskania różnorodnych narzędzi, czy też maszyn mających znaczenie dla nowo powstającej firmy. Przyznanie wsparcia odbywa się na podstawie przygotowanego przez bezrobotnego wniosku. Ważne, żeby wniosek, a szczególnie zawarty w nim budżet były dobrze przemyślane i zaplanowane. Nieprzemyślane inwestycje nie są wspierane, bo są skazane na niepowodzenie. Do tego jeszcze dochodzi kwestia formalna, ponieważ nie wszystkie wydatki są przez urząd pokrywane. Jeżeli zamieścimy je w swoim wniosku, to na pewno on przepadnie.

PostHeaderIcon Oczyść swoje myśli

Grudzień 13th, 2014 Author: Author:

ludzieMyśli wielu ludzi, krążą wokół stale pogarszającej się sytuacji, którą kreuje nasz kraj. Niestety im bardziej człowiek się pogrąża w pewnej beznadziei, tym bardziej nie stać go na pewne kroki, które mogą pozwolić mu osiągnąć życiowy sukces. A wszystko w pewnym sensie zależy od naszego myślenia. Biznes nie uda się, jeśli nasze myśli już od samego początku, skażą go na klęskę. Warto więc oczyścić swoje myśli od zgubnych powątpiewań, które kładą nasze biznesowe plany w próżni. Jeśli sami nić z naszymi myślami nie zrobimy, możemy szybko doczekać się klęski, podczas próbowania swoich sił w biznesie. Myśli negatywne, zawsze będą niekorzystnie wpływały na wszelki rodzaj biznesowego rozwoju. Jeśli założymy firmę, ale z góry będziemy skazywali ją na porażkę, to niestety nasze słowa mogą się bardzo szybko spełnić. Warto więc oczyścić swoje myślenie w zakresie biznesowym i kreowanie tych myśli na sukces, który chcemy osiągnąć we własnej firmie. Sukces idzie w parze z pozytywnym myśleniem, więc włączmy to myślenie już dziś.

Wyróżnienia